HROMI VUK

AJDUČKA SAČEKALNICA

Posted on

(isečak iz romana u najavi „HROMI VUK“) Tri para životinjski usredsređenih očiju pratilo je kretanje bezbrižne prilike na pustome drumu koja je vedro zviždukala, praveći veselim zvucima sama sebi društvo. Usamljeni putnik-namernik nosio je kukuljicu, dugo sečivo i bio je stamene građe. Ništa nije ukazivalo na to da je bio svestan da su njegovi koraci […]

HROMI VUK

Odlomak Hromi vuk: Zveri su stvarne

Posted on

Pisac Nenad Mitrović – ZVERI SU STVARNE (Isečak iz romana u najavi pod nazivom „HROMI VUK“) „Čije su ovo odaje?“ – upita pop kada se smestio u jednom niskom uglu, ispod potpornih greda. Udžurka je bila dovoljno topla i suva na tom mestu. Gledao je da bude što dalje od pripaljenog ognjišta. Vatra… nije bila […]

HROMI VUK

Noćna mora – odlomak iz novele HROMI VUK

Posted on

NOĆNA MORA Odlomak iz novele „HROMI VUK“ (epska fantastika smeštena u svet srednjovekovne Srbije) U um mu se te noći uvuče san koji ga je mučio od detinjstva. Još od tog dana. Zima, hladna i oštra baš kao i ova, vladala je te godine u serbskoj Bosni. Imao je deset godina i trojicu starije braće. […]

HROMI VUK

Bogdanov dolazak – odlomak iz novele Hromi vuk

Posted on

BOGDANOV DOLAZAK Odlomak iz novele „HROMI VUK“ (epske fantastike smeštene u svet srednjovekovne Srbije) Bilo je vrlo hladno veče koje je ubrzano prelazilo u noć, kao da je nečija nevidljiva ruka podjednako sejala mraz i crnilo sa visina na šumadijski kraj. U seoskoj štali obasjanoj sa par buktinja dvojica promrzlih slugu ogrnutih u iscepane kabanice […]

HROMI VUK

Priprema za objavljivanje nove knjige HROMI VUK – odlomak: Pećina

Posted on

Počinju pripreme za objavljivanje nove knjige pod nazivom „HROMI VUK“. U pitanju je fantastika/horor sa motivima slovenske odnosno srpske folkloristike i mitologije… Pročitajte isečak: U PEĆINI Ne znajući kada je ponovo došao do malo razuma otkri da mu se telo smrzava a da su se oči dobrano navikle na mrak te sad razaznuju detalje, nijanse […]