HROMI VUK

Hromi vuk je roman čija se radnja dešava s početka 19. veka i u njemu je stradalna istorija Srba pod Turcima na maštovit način isprepletana sa slovenskim mitovima i legendama o onostranom svetu i božanstvima koji u njemu vladaju.

** Istorijski triler sa elementima fantastike, fantasy triler roman izmaštane alternativne istorije. **

HROMI VUK

Opis romana:

Hromi vuk je roman alternativne izmaštane prošlosti, čija je radnja smeštena u godine s početka 19. veka.

Ta činjenica ispred pisca pre i prve napisane reči postavlja jedan veliki izazov, i on mora odlučiti kako to istorijsko doba najbolje predstaviti, kako opisati ljude tog vremena, njihove običaje, tradiciju i svakodnevicu i najvažnije, koji jezik koristiti kao najispravniji, odnosno najuverljiviji…

Uvođenje istorijskih ličnosti daje poseban pečat ovom delu.

Hadži Mustafa-paša, poznat kao „srpska majka“ sirotinje raje, prikazan je kao čovek koji u svom okruženju traži red i vladavinu mira. Uz njega se samo nakratko, ali upečatljivo, pojavljuje Dositej Obradović, koji svu simboliku romana objašnjava iz starih knjiga o legendama Soraba razrešavajući značenje tog mističnog hromog vuka, koji tera strah u kosti seljacima u srcu Šumadije kada se njegov avetni dah pomeša sa nečastivim silama u hladnim i mračnim zimskim noćima.

…(Početak 19. veka). „Upravo je taj period akumuliranja patnje i potisnutog ponosa naroda u tkivu kolektivne svesti Srba bio savršena podloga za razvijanje i izgradnju bogatih mitova, legendi i junačkih priča, za davanje krila mašti i fantaziji koja je jedina mogla, barem privremeno, da ublaži i odagna bol i patnju raje i da pruži kakvu takvu utehu i sačuva samopoštovanje jednog naroda.

Narod srpski stvara bogat imaginarni svet spasitelja i junaka koji se Turčinu i njegovoj osionoj vlasti suprostavlja gordo i beskompromisno. Setimo se samo svih tih junačkih pesama o Kosovskom boju, o knezu Lazaru i Milošu (K)obiliću, Banović Strahinji i Ivanu Kosančiću, braći Jugovićima, malom Radojici o Marku Kraljeviću i Svetom Savi koji se predstavlja kao ratnik i osvetnik isto onoliko kao i svetac, i o svim drugim pravoslavnim svecima koji štite narod od nevere i nepravde, preuzimajući nikada zaboravljene osobine i epitete starih slovenskih bogova!

Zaista, pravoslavlje sa svojom hrišćanskom filozofijom pomirljivosti i trpeljivosti ne uspeva u pravoj meri da zadovolji gnevnu i povređenu srpsku dušu, pa iz starih rana izlaze u svest naroda Bogovi starine, moćni entiteti koji upravljaju silama prirode i koji ljude (Srbe, Turke, bez razlike) gledaju kao bespomoćne muve koji se koprcaju u paučini sudbinski fatalne izvesnosti.

Upravo u to vreme smeštamo radnju “HROMOG VUKA” u limbu vremena i morala, malo pred erupciju vulkana, kada su Bogovi nesvesnog najjači i kada se njihove senke probijaju u naš svet!

Vaš primerak romana HROMI VUK možete poručiti OVDE.